Beste kijker, volgens de Nederlandse Auteurswet is voor vertoning van filmwerken, zoals videofilms en televisieprogramma's auteursrechtelijke toestemming vereist. Dit geldt niet alleen voor het vertonen maar ook voor het publiekelijk bekend maken van te vertonen films. Onze vergunning staat toe dat wij u slechts via een inlogcode kunnen laten zien welke films we gaan draaien.


Type hier de Inlogcode:
Heeft u nog geen inlogcode ?

Vraag deze dan aan via onderstaand formulier.

Ter bescherming van uw email-adres en ons adressenbestand krijgt u dan eerst een email waarin u gevraagd wordt om bevestiging. Hierna ontvangt u de email met de Inlogcode.